Vandra i MittSkåne

 

Vandringsleder - Fulltofta Strövområde

  
Fulltofta strövområde
är Skånes största friluftsområde och ligger i en naturskön trakt.
Fulltofta Strövområde har 10 olika markerade leder (se karta nedan).

Strand vid Östra Ringsjön,  Fulltofta naturreservat
Här finns mäktiga ekar och vida fälader, djupa skogar, bäckar och dammar. Och en fin strand vid östra Ringsjön (bilden till höger).

 
I strövområdet finns ett tiotal markerade leder av olika längd och svårighetsgrad.
Tre är anpassade för funktionshindrade:  Ravinslingan, Fiskestigen och Strandpromenaden  (se mer nedan).
 
Men, Fulltofta är så mycket mer än vandring, här kan du rida turridning på Islandshästar, fiska och spela boule.
 
 
Fulltofta Naturcentrum, bild ute
 
I Fulltofta Naturcentrum finns en interaktiv utställning för alla sinnen, ett mysigt café och information om området. Utställningens tema är människan, naturen och de spår vi lämnar efter oss. Den är fint utformad i den rustika miljön. Allt är gjort för att skapa lust, överraska och väcka nyfikenhet. Barnen älskar det!
 

I närheten av Fulltofta Naturcentrum ligger Biboet, ett rött hus där man kan se hur bin lever och, vissa tider, hur man utvinner honung.
 
 
 
Det finns flera fina grill- och rastplatser i Fulltoftaområdet. För barnen finns gott om aktiviteter, en naturlekplats och temavandringar som bokstavsjakt och detektivjakt. Man kan uppleva 250 år på 3,6 km genom att följa natur- och kulturslingan.
 
Trädpromenad, Fulltofta Strövområde "Trädpromenaden"
vid Fulltofta Natur-centrum:
7 meter upp i luften
bland trädkronorna. 

 

I Fulltofta kan man vandra ända uppe i trädkronorna längs en 50 meter lång trädpromenad, på 7 meters höjd.  Stigen är anpassad till hjulburna.
 
I närheten finns det två stugor (Bjeverödsstugan och Jägarbostaden) att övernatta i. Önskas riktig naturkontakt, när ni övernattar, så använd gärna vindskydden på området.
 
 

Vandring

Vandringsstigarna är många och varierade (se karta nedan).
 
 

Fiske

I Bjeverödsdammen finns regnbåge, öring och bäckröding. Vid Fiskarehuset nere i Ringsjön kan ni fiska abborre, gädda, regnbåge och ål. Fiskekort krävs på båda ställen.
  
 

Rida islandshäst, FulltoftaRidning

Kvarnbacka islandshästar arrangerar ridturer i området för såväl vana som ovana ryttare.
Turer på två timmar med fikapaus är det vanliga.
  

Boule

Vill ni spela boule på en vacker bana ute i naturen? 
Strax utanför Naturcentrum finns det boulebanor
och klot kan hyras i Caféet.
  
 
 

Storkprojektet, FulltoftaStorkhägn och ekar

Fulltofta strövområde fortsätter ner mot Ringsjön (väster om riksväg 13). Här ligger ett av de sju storkhägn som finns i Skåne.
 
Svenska storkprojektet  driver hägnen för att återföra den vita storken till Skåne. På storkhägnet kommer du riktigt nära de vackra, stora fåglarna.
 
 
Nedåt Ringsjön finns hagmarker där mäktiga ekar har sin hemvist. Många av ekarna är flera hundra år, den äldsta är 500 år. De gamla ekarna är värdar för många ovanliga skalbaggar och lavar.
 
 
 
 

Fulltofta kyrka, invändigtFulltofta by / Fulltofta kyrka

Fulltofta by är en kyrkby som har utvecklats runt Fulltofta herrgård och kyrka alltsedan medeltiden. Här finns vackra stenbyggnader, torpruiner och ett av landets största områden med fornåkrar och odlingsrösen från stenåldern.
  
Fulltofta kyrka  (bilden till höger)
ligger intill Fulltofta naturreservat. Kyrkan uppfördes på 1100-talet vid Fulltofta gård, som på den tiden var biskopssäte. Kyrkan är byggd av gråsten och sandsten. De vackra valven och takmålningarna tillverkades under 1400-talet.
 
 
 

Fulltofta och 
Fulltofta-Häggenäs naturreservat

Fågeldamm, Gäddängen, vid Fulltofta, intill Östra RingsjönNaturreservatet omfattar både en del av Östra Ringsjön och området kring Fulltofta by.
I sydost dominerar åker- och ängsmark, i sydväst vid Ringsjöns strand finns trädbevuxna hagmarker och en nyanlagd fågeldamm, Gäddängen (bilden till höger) med ett litet fågeltorn.
  
GråhakedoppingNaturreservatet är mycket artrikt. Här finns gott om häckande fåglar vid Ringsjöns strand. Vid flyttider kan du se kungsörn, mindre sångsvan och många fler arter. Även svart stork, fjällgås och purpurhäger har setts.
 
Det finns två fågeltorn i reservatet, ett vid Ringsjöns strand och ett ute på Nunnäsuddens södra strand.
 
Precis väster om reservatet ligger Nunnäs gravfält, ett av Skånes få välbevarade järnåldersgravfält med stenar, domarringar och skeppsättningar. Det är magiskt att kliva över staketet och föras bakåt i tiden.
   

   

Karta Fulltofta

Klicka för att förstora kartan.