Vandra i MittSkåne

Skåneleden - Nord till syd-leden

  
Skåneleden, vy över liten sjö
Denna del av Skåneleden sträcker sig från Tjörnarpssjön i norr, till Silverdalen, via Ullstorp, Vaxsjön (vid Frostavallen), och vidare till Sjunnerup (norr om Höör), Fulltofta strövområde, Bjeveröd, Hanakällan (med drickbart vatten), 
ner till Hörby Fälads naturreservat, Hörby Ringsjöstrand, vid Östra Ringsjön, och Rövarekulan (nära väg E22).Skåneleden, bokskog

Två av Skåneledens fem leder går genom Mittskåne, "Nord till Syd" och "Ås till Ås". 

Skåneleden, skylt med orange färgHär på denna webbsida har vi samma etappindelning som övriga Skåneleden, så ni kan använda Skåneledskartan när ni upptäcker denna vackra trakt: Mittskåne.
  
Hela Skåneleden har orange markering.
  
 
 

Skåneleden Nord till syd

  
Skåneleden Nord till Syd är totalt 324 km lång.
Den börjar i trakten av Vittsjö, norr om Hässleholm, och slutar i Trelleborg. Genom Mittskåne går etapperna 6-10 som tillsammans utgör 53 km av Nord-Syd leden.

Vy från Tjörnarpssjön, med bastuflotte 
  

Etapp 6 av Skåneleden: från Hädensjö – Maglebjär ca 9 km

  
Här börjar vandringen mitt i etapp 6, en liten bit från Hädensjö som ligger strax norr om Tjörnarp. På Skåneledens egen karta börjar etappen i Lillsjödal, utanför Sösdala.
  
För att ta sig ut till etapp 6 föreslår vi att man börjar vid västra sidan av järnvägsstationen i Tjörnarp.
 
Skåneleden: går förbi Vaxsjön, östra sidanGå mot Tjörnarpssjön, söderut, och följ vägen tills den slutar. Där övergår den till en stig som fortsätter rakt in i skogen, den går längs med fornåkrar och man följer stigen ända tills man kommer till en bilväg. Här svänger man vänster och följer bilvägen till man ser en Skåneleds-markering åt vänster, sväng in på leden och fortsätt sedan följa de orange markeringarna. Man kan också välja andra vägar till Skåneleden, undersök bara kartan noga först.
  
Under etapp 6 går man längs grusvägar och skogsstigar genom skog och ibland över öppna hagmarker. I Ullstorp passeras vackra Silverdalen. I Ullstorp finns rester från Ullstorps gamla gård, bland annat kvarnfallet med ett skönt strilande vattenfall.
  
Skåneleden följer Vaxsjöns östra strand, vid Frostavallen och viker sedan av mot Maglebjär. Där går man längs Skånes Djurparks stängsel. På Skånes Djurpark kan man se alla nordiska djur, både vilda och tama.
 
Turen bjuder på badmöjligheter i både Tjörnarpssjön och Vaxsjön.
 
I Frostavallen finns rester från vulkaner, artrik bokskog och fäladsmark. Det finns mycket att upptäcka, så det är väl värt att stanna här en natt, antingen genom att sova i vindskydden eller i vandrarhemmen som finns i närheten. För den som vill bo lyxigt så finns även hotell.
  
  
Karta, Skåneleden, etapp 6, från Tjörnarp - via Vaxsjön och Höör

 

 


   
Etapp 7 av Skåneleden:  Maglebjär – Onsvalakällan 10 km

  
Etapp 7 bjuder på en varierad vandring längs småvägar och stigar i skog och betesmark. Bebyggelsen man passerar märks knappt.
 
Onsvalakällan, utanför Höör, vid Skåneleden I Sjunnerup går man genom några steniga betesmarker där träden har stora, vackra kronor. Efter Sjunnerup går Skåneleden längs en asfaltsväg en kort sträcka, med ett kuperat landskap fullt med stengärdsgårdar, stora enar och vidkronade träd att vila ögonen på.
 
 
Etappen slutar vid Onsvalakällan (bilden till höger) som är en gammal hednisk offerkälla. Här finns både bokskog och granskog tätt inpå.
Denna vattenkälla har drickbart vatten.
 
Det är en vacker plats att sova över på. Skåneledens rastplatser har vindskydd (se bild nedan), toaletter, grillplats och ett rejält vedförråd. Det finns även informationsskyltar vid rastplatserna.
 
 
Onsvalakällan anses ha fått sitt namn från Oden. Det sägs att det för länge sedan gled en stor svart stork majestätiskt över skogarna kring Onsvalakällan, Odens svala kallad. Källan har genom alla tider varit omgärdad med magi, enligt en sägen får man "se sin tillkommande" om man offrar till källan. 
  
Karta: Skåneleden etapp 7, från Maglebjär - Onsvalakällan 10 km 
Rastplats med vindskydd / sovplats, vid Onsvalakällan, vid Skåneleden

Rastplats vid Onsvala-
källan, 
med vindskydd / sovplats
och ved.
 

      

 

 

   

 

 


   


 

Etapp 8 och 9 av Skåneleden:
Onsvalakällan - Bjeveröd - Hörby Ringsjöstrand 21 km

  
Längs sträckan passeras Bjeverödsdammen, Nunnäs och Häggenäs fälader samt hela Fulltofta strövområde med Fulltofta Naturcentrum.
 
Bjeverödsdammen, vid SkåneledenEtappen går genom Hörby centrum, som har all service man kan behöva.
 
Etapp 8 - 9 börjar i bokskog och passerar Misserödssjön. Bokskogen övergår därefter i planterad granskog och slingrande vägar blir raka en bit.
 
När man börjar närma sig Fulltofta strövområde blir terrängen mer varierad och det speglas i växtligheten. Vid Bjeveröd finns en lägerplats, med ryggen mot skogen och de öppna fälten med sin hänförande utsikt framför sig. Bjeverödsdammen och Kvesarumsån ligger strax intill rastplatsen. Kvar från Bjeverödsgården som låg här under 1800-talet finns ruiner från kvarnen och sågverket.
 
 
Efter Bjeveröd kommer du in på stigar i Fulltofta strövområde. Här passerar leden Fulltofta Naturcentrum, en snyggt renoverad lada, med café, toaletter och en spännande och rolig interaktiv utställning.
  
Hanakällan, med drickbart vattenNaturen är varierad med artrika fukt- och ädellövskogar som har mycket höga naturvärden. Över Kvesarumsån tar man sig på en rejäl spång, i ån lever bland annat bäcknejonöga.
 
Längs denna etapp passerar ni Hanakällan med friskt vatten (bild till höger). Här kommer fint  grundvatten upp i den lilla källan, året runt.  Vattnet är aldrig varmare än +9 grader och passar bra att dricka. Vatten hämtas försiktigt i ytan av källan, undvik att röra upp de nedersta delarna.

  
S:t Magnhilds källa har otjänligt vatten och ska inte drickas.  Nära Sankt Magnhildkällan finns ett stort gravfält från järnåldern.

 
 

 


Klicka på kartan  för Skåneleden,
etapp 8 och 9, så visas den större
i nytt fönster.
 

 

Karta för Skåneleden, etapp 8 och 9

   


   


 

Etapp 10 av Skåneleden:
Hörby Ringsjöstrand - Rövarekulan 13 km

  
Hörby Ringsjöstrand, = hotell, restaurang och konferens, vid Östra RingsjönI början av etappen vandrar man längs en övergiven banvall som följer Ringsjöns södra strand i nästan 5 km. Här och var finns små stränder som inbjuder till bad.
  
 
Där Östra Ringsjön slutar bär leden rakt söderut och följer den vackra Pinedalen. Vid Lunnarna syns gropar i marken, här togs lera under 1800-talet för att brännas till tegel i tegelbruket.
 
Etapp 10 slutar i Rövarekulan, ett naturskönt naturreservat.
 
 
Snogeröds fågeltorn är ett tillgänglighetsanpassat torn som passeras på vägen. Här finns en tydlig informationstavla över de vanligaste fåglarna i området. För bilar finns det en parkering strax intill.
 
 
Utsikt från Pinedalen, vid SkåneledenPinedalen ligger nära Gudmuntorp och E22:an. Pinedalen är en långsträckt dal med ädellövskog och betade hagar med ovanliga arter. Det är en lugn och skön vandringssträcka genom dalen.
  
 
Namnet "Pinedalen" har sin förklaring:
Här låg under 1400-talet en tingsplats med galgbacke. Ekipage som färdades längs dalen rånades ofta. Pinedalen har alltid varit svårodlad så under 1700- och 1800-talen tillät markägarna de fattigas djur att beta här.
 
 
I närheten av Gudmuntorp kyrka ligger Kungskällan. Källan fick sitt namn efter att Karl XIV Johan släckte sin törst där vid en resa genom riket. Leden fortsätter på andra sidan väg E22 och närmar sig så etappens slutpunkt, Rövarekulan. I Rövarekulan går en gammal och välbevarad stenvalvsbro över Bråån. Det är en vacker bro som härstammar från den tiden då Landsvägen gick genom dalgången.
Den här etappens lägerplats ligger i en gles bokbacke med fin utsikt. Gå gärna ner i ravinen och följ stigarna längs vattendraget, det är en fantastisk naturupplevelse.
  
Rövarekulan, gammal bro med stenvalv Bro med
stenvalv,
över Bråån
i Rövarekulan.
 
  
  

Rövarekulans naturreservat

 
Rövarekulans naturreservat  följer Brååns dalgång i 2,5 kilometer. Naturen är varierad med betade ängsmarker, bokskog, sumpskog med al och björk samt artrika rikkärr (mineralrik myr).
 
Reservatet har rik flora och fauna. Här trivs näktergal, svarthätta, kungsfiskare och forsärla samt orkidéer, vivor och sippor. Längs sluttningarna växer bokskog och i ån finns rödlistade tjockskaliga målarmusslor och öring. På våren leker stora mängder paddor i ån.
  
Rövarekulan, skyltI Rövarekulans smala dalgång syns den 400 miljoner år gamla lerskiffern tydligt. Längs dalsidorna tränger flera kallkällor fram, källflödet bidrar till den rika växtligheten.
  

Namnet Rövarekulan kommer från den tid då rövare hade den otillgängliga ravinen som sitt tillhåll. De överföll resande som passerade längs landsvägen som gick genom ravinen.
  
Karta, Skåneleden, etapp 10, vid södra delen av Östra Ringsjön