Vandra i MittSkåne

Vandra runt hela Ringsjön
/ Ringsjöarna

  
Ringsjön ligger centralt i Skåne och består av tre delar: Västra Ringsjön, Östra Ringsjön och Sätoftasjön.

Vy över Ringsjön, med rapsfält  

 

Karta, vandra runt hela Ringsjön Det går att vandra - och cykla - runt sjöarna idag. Då följer man till största delen mindre bilvägar. I framtiden kommer det förhoppningsvis att finnas en anlagd vandringsled runt sjön.

Här presenterar vi en möjlig väg runt Ringsjöarna (se karta).

 

Vi utgår från byn Osbyholm, väster om Hörby, och f.d Osbyholms lanthandel (här stannar bussar från Malmö, Lund och Kristianstad). Följ Skåneledens orange markering västerut, längs Östra Ringsjön.

Vid Lunnarna lämnar du Skåneleden och går mot Snogeröd. Följ väg 23 norrut, ta höger ner mot Ringsjögården. Strax innan du når fram till gården, ta stig åt vänster. Följ stigen till Wrangelsberg och Stenlycke (ligger nära Ringsjö Wärdshus). Ta vänster in på väg 23 och därefter första höger mot Stehags kyrkby.

Strand vid Östra RingsjönI Stehags kyrkby, sväng höger och följ bilvägen runt Västra Ringsjön, gå över väg 23, fortsätt till Sätofta, längs Nybyvägen. I Sätofta svänger du höger vid Sätoftavägen (Nybyvägen slutar här). Vid Sjötorpsvägen sväng höger, det är skyltat mot Jägersbo Camping.

Där Sjötorpsvägen svänger höger fortsätter du rakt fram, ut på en stig som sneddar över ängen, gå över bron och ta stigen till höger, den följer ån. Vid stigens slut gå åt vänster, mot Häggenäset. Följ bilväg åt vänster, mot Ludvigsborg. Gå söderut (höger) och fortsätt vägen tillbaka till Osbyholm.

   
©  Lantmäteriet 2013-2018  (se kartan ovan)
Medgivande MS2013/04312. Gäller tom 2018-11-30.