Vandra i MittSkåne

Vandringsleder vid Höör

  
Höörs GästisTill Höör åker ni snabbt med tåg från Lund, Malmö och Köpenhamn.

Här finns mycket natur, många sjöar och vattendrag som lockar stadsbor, från bland annat Malmö och Lund, som vill komma ut och vandra - eller cykla.

Från Lund C tar det cirka 20 min. till Höör med Øresundståg, från Hässleholm cirka 15 min.

Härifrån är det lätt att ta sig ut till Skåneleden och många andra friluftsområden i trakten av Höör.
I Höör finns 5 matvaruhus, samt sportbutiker, flera klädaffärer, och annan service som kan behövas till vandringen.

I Höör finns ringbussar och taxi, för alla som anländer med tåg.

 
Det finns två olika landskapstyper i trakten av Höör, med Ringsjön som gräns:  I norr finns mycket skog och ett kuperat skogslandskap, i söder ett mer öppet odlingslandskap.

Sedan tidigt 1900-tal har naturen lockat folk från storstäderna. Tåget har alltid gjort det lätt att ta sig till Höörstrakten för att vandra - och även besöka Frostavallen, Skånes Djurpark och Bosjökloster slott.
 
 
Badbryggor vid Vaxsjön, nära Frostavallen, norr om Höör
Det finns 13 olika naturreservat i Höörs kommun, från Lergravarna i norr, med frodig ädellövskog
(nära Tjörnarp), till Rövarekulan i söder (nära väg E22).
 
De senast tillkomna naturreservaten är Östra Bosjöklosterhalvön och Västra Bosjöklosterhalvön.
 
  
Höör Jazz
Höör har ett rikt kulturliv, och ett etablerat kulturcentrum med många konserter och olika event, kring Kulturhuset Anders  (vid Gamla Torg).
Bosjökloster slott arrangeras konserter, utställningar, föredrag, mässor och många andra event, året runt.
 
I Höör arrangeras varje år Höörs Sommaropera.  Det är en regional satsning, där proffs och unga amatörer tillsammans ger föreställningar i augusti.
 
Varje år arrangeras en internationell Barockfestival i Höör, i början av sommaren
Cykeltävlingen Ringsjön Runt har Höör som start och mål. Tävlingen hålls i början av sommaren, och har arrangerats sedan 1966.

 

Badplatser:

 
Badplatser i Höör, med toaletter:
 
 
Dagstorpssjön – två badplatser på norra sidan
 
 
Västra Ringsjön – Gamla Boo
 
 
Östra Ringsjön – Sätofta badplats
 
 
Vaxsjön (bilden ovan)
 
 
Tjörnarpssjön (norr om Höör), här finns
även badhytt för ombyte. Tjörnarp är 
lätt att nå med pågatåg.     
 

Fiskevatten nära Höör:

 
Dagstorpssjön
 
 
Månstorps fiskevatten, Hallaröd
 
 
Ringsjön
 
 
Tollerupssjön
 
 
Vaxsjön
 
 
Tjörnarpssjön
 
 
OBS ! Det krävs fiskekort i samtliga vatten.   


   

Friluftsområden i Höör

 
Höör har flera strövområden relativt centralt, här finns mycket för den friluftssugne:
 
  
Orups strövområde  (strax söder om Höörs tätort) nås både med cykel och buss, medan man kan promenera ut till Fogdarödsslingan. Dessa områden beskrivs längre ner på denna sida.
  
Hälsans stig  går inne i samhället, det är en 5 km lång belyst sträcka genom natursköna områden i Höörs tätort (se mer nedan).
 
Frostavallens strövområde  beskrivs närmre på denna
webbsida, på sidan för Frostavallen - Dagstorp.
 
Karta, Fogdarödsslingan  
  
Fogdarödsslingan  är en 5 kilometer lång slinga, som ligger i nordöstra delen av Höörs tätort. Denna led går i vacker, starkt kuperad bokskog med några dammar längs vägen.
  
Snörika vintrar läggs ett skidspår i området. Vägen till Fogdarödsslingan är markerad på Höörkartan.
 
För att ta sig vidare till Skåneleden följer man slingans markering till en skyltad avtagsväg. Från parkeringen vid väg 13 är det ca 3 km till Skåneleden (se kartan för Fogdarödsslingan).

   


 

Orups strövområde

  
Orup, utanför HöörPå Orupsberget finns fem olika slingor och en mountainbikebana.
 
Den friska luften och de fina omgivningarna gjorde att Orups sanatorium byggdes här, det stod klart 1915. Skogen användes redan då som ett rekreationsområde för lungsjuka.
 
 
Berget har varit bebott länge, här finns gravhögar och övergivna gårdstomter nästan gömda i grönskan. Nu är Orups strövområde upprustat och bjuder in till vandring. En stor parkering vid sjukhuset och vid Sätoftaskolan gör det lätt att ta sig ut i naturen och det finns även en grillplats i området.
 
Karta, Vandringsvägar på Orupsberget, Höör

Slingorna vid Orups strövområde

Orupslingorna är från 800 meter till 5,1 km långa.

Det finns en asfaltsslinga på 800 m och en naturslinga (vit slinga) på 800 m.

Den blå slingan är på 1,7 km och passerar grillplatsen Dragablås, den röda slingan är 2,8 km lång och den gula är 5,1 km lång.
  

Mountainbike

Asfaltsslingan och mountainbike-banan (3,2 km lång) startar vid Orups sjukhus. De gula och röda slingorna startar vid både Orups sjukhus och Sätoftaskolan, medan markeringen för den blåa slingan börjar vid Sätoftaskolan.
  
Läs mer om Föreningen Orupsområdets vänner

 


 
  

Hälsans stig

"Skånes Mitt", med ett konstverk, som ligger inne i Höör, vid en damm
Hälsans stig  är en 5 km belyst vandringsslinga som går genom natursköna och kulturtäta områden i Höörs tätort.
 
Vandringsleden är väl skyltad.
 
Du passerar "Skånes Mitt" på turen (se bilden) och konstverket Mittelen, som markerar Skånes mittpunkt, där många tar en paus och lyssnar på vattenfallet i den porlande bäcken.
  
"Hälsans stig" passerar Gamla Torg där många av Höörs äldre byggnader ligger. Här finns Höörs Gästis (Gästgivaregården) och Berggrenska gården, båda från 1700-talet. Gästgiveriet drivs som restaurang, hotell, konferensanläggning, konsertlokal mm.
Berggrenska gården är ett museum som har café, med uteservering i den idylliska trädgården, och allsångsscen under sommarhalvåret.
 
Stiftsgården Åkersberg, mitt inne i Höör, nära stationenVid Gamla torg finns Höörs kulturcentrum: Kvarteret Anders, med galleri och en stor och aktiv scen. I Kulturhuset Anders arrangeras ca 80 event varje år.
 
 
Längs "Hälsans stig" passeras även Stiftsgården Åkersberg (bilden till höger). Det är ett gammalt säteri som länge fungerade som lanthushållsskola. Idag drivs det som hotell, restaurang, konferensanläggning och har även ett kapell. Här finns ett café, med en värmande brasa under kyliga dagar.
  
  

 

Vandringsleden "Brottets Bana"
- vandra till det gamla stenbrottet

  
Höörs Mölla, i södra delen av Höör, vid HöörsånSedan långt tid tillbaka har sandsten brutits i trakten av Höör. Stenen användes till kvarnstenar och byggnader.
 
När Lunds Domkyrka byggdes tog man bland annat sten härifrån. Och då kyrkan skulle renoveras under början av 1900-talet började man åter bryta sten i Stanstorpsgraven.
 
För att underlätta transporterna av den tunga stenen, anlades en smalspårig järnväg 1905. Järnvägsspåret kallades i folkmun för "Brottets bana". Leden följer den forna järnvägens sträckning och passerar många små stenbrott, de syns som djupa gropar och kallas för "gravar". En av de större är Bossegraven som ligger 200 meter från Höörs Mölla.
  
 
Vandring längs med den gamla smalspåriga järnvägen, från Höör, till Stenskogen  
Vandringsleden är ca 3 kilometer lång och är lätt till medelsvår. Det finns flera stängselövergångar i form av trappstegar att passera. Marken nära stenbrottet kan vara ganska blöt eller översvämmad under vissa perioder under året.
 
   
TIPS:    För att få ut mest av turen är det bra att utgå från Höörs mölla (se bild ovan). Dit tar man sig genom att följa markeringen på Höörskartan. Denna leden, "Brottets bana", är markerad med en kvarnstenssymbol. Det finns flera informationstavlor längs leden. Broschyrer med karta kan hämtas på Turistbyrån i Höör och i en postlåda som finns bredvid informationstavlan vid Höörs mölla.
  
Läs mer om vandringsleden Brottets Bana  (en sida hos Höörs kommun)
 
  

 
 
Höörsån, en plats som ligger mellan Flygarevägen och Höörs Mölla