Vandra i MittSkåne

Skåneleden - Ås till ås

  

Ås till åsleden går i sin fulla längd från Åstorp vid Söderåsens fot till Agusa på Österlen.
Ås till åsleden sammanfaller till största delen med Nord-sydsträckningen inom Mittskåne.
Här presenteras de sträckningar som ligger utanför den (se karta nedan).

  
 

Allarps Bjer, är en vulkanrest, som har en brant stig upp genom lövskogen, och rik floraEtapp 7: Södra Hultarp
– Maglebjär 15 km

 

Längs den här etappen passerar man genom två vackra naturreservat, Södra Hultarp och Allarps bjär. Nästan hela sträckan är en fantastisk naturupplevelse. Etappen startar vid rastplatsen i Södra Hultarp och fortsätter över till Allarps bjär.
 
Båda reservaten har en underbar lövskog med rik och vacker markflora. Här växer, bland mycket annat, aklejruta, blåsippa och skånsk nunneört. När vitsipporna blommar är här underskönt! Även sällsynta arter av lavar, mossor och svampar finns här. På flera ställen sticker det upp sexkantiga pelare efter vulkaners kraterrör. Hela Allarps bjär är en basaltkupp (en vulkanrest).
På några platser innehåller basalten så mycket järn att den påverkar kompassen. Området är rikt på spår från människor från olika tider såsom fornåkrar, hålvägar och gamla torpargrunder.
 
Leden fortsätter till Hallaröd, här finns en offerkälla och en kyrka helgad åt Sankt Olof (levde ca 995-1030 e Kr). Hit vallfärdade man under medeltiden för att få god hälsa och välgång.
  
Det fanns gott om vulkaner i Mittskåne en gång i tiden. Vid Dagstorpssjön finns flera vulkanrester och strax intill leden hittar man en av de större, Ulfsbjär vid Bjäret. Basalten i marken ger spännande flora med flera sorters sippor och ovanliga lavar och svampar.
  
Längs Vaxsjöns södra strand finns minnen från förr såsom ett gravröse från äldre bronsåldern. Från backarna vid Vaxsjön kunde man en gång i tiden se ut över Ringsjön och ända till Lyby kyrka, men sedan början av 1900-talet har man låtit man skogen växa sig tätare.
Längs en del av etappen följer leden Skånes Djurparks stängsel.
 
I Skånes Djurpark finns alla nordiska djur. Vill man övernatta i annorlunda miljö så finns Grottbyn, som har ett unikt vandrarhem. Grottbyn och Skånes Djurparks Camping ligger vid infarten till Skånes Djurpark.
 
 

Allarps bjär naturreservat

 
I Allarps bjär växer en av Skånes mest värdefulla ädellövskogar.
Det är lätt att ta sig hit, det finns en parkering vid foten av berget och därifrån kan man följa Skåneleden upp till toppen.
 
Allarps bjär är en av flera mittskånska basaltkupper som är rester av forna tiders vulkaner. Det som återstår av vulkanerna är stelnad magma/basalt från kraterrören. Kraterrören är oftast sexkantiga och man kan se basalten gå i dagen här och där.
 
Basalt är en näringsrik bergart och det visar sig i den rika växtligheten man finner i Allarps bjär. Här finns en mängd olika lövträd, sippor, lavar, mossor och svampar.
 
 

Södra Hultarp naturreservat

 
Södra Hultarp gränsar till Allarps bjär och är ett lövskogsområde med bok och avenbok samt inslag av björk, hassel och ek. Här finns även fuktlövskog.
  
Markvegetationen är till stora delar artfattig, men det finns också rikare delar med sippor, svalört och buskstjärnblomma som exempel.
Naturreservatet har fått sitt namn efter den närbelägna byn Södra Hultarp.

 


    

Etapp 10: Bjeveröd – Mannarp (eg Ekeröd)

   
Fulltofta NaturcentrumLängs stigar och spångar vandrar man nära Kvesarumsån, genom mossar, kulturmarker och täta skogar. Fulltofta strövområde bjuder på många möjligheter att fiska, grilla, sova i vindskydd, rida på islandshästar, besöka utställningen på Fulltofta Naturcentrum  (bilden till höger) och även fika i caféet.
  
 
På spångar tar man sig över Kvesarumsån, som är hem för både öring och bäcknejonöga. På land finns rester från torp och gamla backstugor.
 
 
Strax intill leden ligger Hanakällan, en klar källa som springer fram i sand. Här kommer fint  grundvatten upp i den lilla källan, året runt.  Vattnet är alltid svalt (max 9 grader) och passar bra att dricka, så ta en klunk och njut!

 
Naturreservatet Hjällen passeras också på den här etappen. Själva Hjällen, bergstoppen, består av en ovanlig bergart, amfibolit, som tillsammans med att området fått utvecklas ostört ger en artrik bokskog med en mångfald av lavar och mossor.
 
 
Leden slingrar sig vidare genom en omväxlande natur. I Mannarp slutar den här sträckan. Härifrån kan man vandra upp mot Södra Rörum och ta bussen till Höör. Eller vandra vidare österut så att man når Ekeröd.
  
 
 

Hjällen, naturreservat

 
 
Hjällen ligger söder om Södra Rörum, längs Skåneleden. Ordet Hjälle betyder något upphöjt och bergknallen Hjällen, som sträcker sig 150 meter över havet, ligger i det västra hörnet av naturreservatet.
 
Mitt i reservatet finns en mosse och ett kärr med klibbal och björk. Bokskogen som växer i Hjällen är alltsedan 1800-talet till stora delar opåverkad av skogsbruk. Det ger en varierad skog med träd i olika åldrar, där lavar, mossor och ovanliga insekter trivs.

 

Karta för Skåneleden, Ås till ås, genom MittSkåne