Vandra i MittSkåne

Vandringsleder vid Hörby


Det är lätt att ta sig till Hörby.
Hörby, Stora hotelletBussen stannar på Hörby busstation och strax är man ute på Skåneleden.
(Från Lund C tar det 40 min. med Skåneexpressen.)
 
Hörby var en av centralorterna i MellanSkåne under 1600-1800-talen. Idag är Hörby ett samhälle med aktiv torghandel. Byns historia syns i dess centrum.  Här finns pittoreska torg, en vacker gammal stenbro, Stora hotellet och flera äldre sevärda hus. Kvarnen är Hörbys äldsta byggnad och är idag en restaurang.

   

 

Ån genom Hörby

Hörby marknad är ett av många arrangemang som genomförs årligen. Marknaden i Hörby är Skånes äldsta och hålls mitt i byn. Längs gator och på torg i centrum finns marknadsstånd och serveringar. Under torgdagarna besöker runt 100 000 personer Hörby och marknaden.

Hörby kulturkalas bjuder på underhållning för hela familjen, hålls i maj varje år. Kulturkalaset har flera olika scener med lokala och kända artister.
  

 

Hörby: Karnas backe, med frisbee-golf  

 

Motionsområdet Karnas backe

Karnas backe (se bilden ovan)
är ett naturskönt friluftsområde, som ligger strax söder om busstationen i Hörby.

Karnas backe har boulebanor, motionsslingor och en discgolfbana. Discgolf kallas också frisbeegolf, det är som att spela golf med en frisbee. Frisbeebanan har 18 hål.

Det finns tre motionsslingor på vardera 1 km. En av slingorna är försedd med elljus. I Karnas backe finns sju olika boulebanor. För avkoppling så finns det grillplatser och bänkar.

Trädpromenad, Fulltofta Strövområde "Trädpromenaden"
vid Fulltofta Natur-centrum:
7 meter upp i luften
bland trädkronorna. 

 

Vandring i trakten av Hörby

Hörby erbjuder mycket för vandraren:  här finns Skåneleden och Fulltofta Strövområde (Skånes största friluftsområde).

Fulltofta Naturcentrum  (bilden till höger)
ligger i en charmigt ombyggd lada med en spännande interaktiv utställning för alla sinnen och åldrar.
Utställningen är både rolig och pedagogisk, för både stor och liten. Ni kan kombinera besöket med fika i caféet, bus på naturlekplatsen utanför - och vandring 7 meter upp i luften på "Trädpromenaden".
  

Inom Hörby kommun finns nio olika naturreservat.
Nära Hörby ligger två av de nio reservaten.
 
 

Fulltofta Naturcentrum, utifrån

    

Hörby Fälads naturreservat, strax utanför Hörby  

 

Hörby Fälads naturreservat

Hörby fälad  (bilden ovan)
ligger i nordvästra hörnet av Hörby tätort.
BacksippaReservatet består av en fälad med enbuskar, låga buskar och enstaka träd runt Lågedammen. Vid dammen finns även fuktigare partier.
 
Reservatet bär spår av långa tiders jordbruk och är ett ålderdomligt beteslandskap. Här finns röjningsrösen, två domarringar och ett flertal stensättningar från järnåldern.

Dammen och de fuktigare partierna av reservatet lockar hit fåglar. För den fågelintresserade är detta en intressant häckningsplats. Här häckar, bland annat smådopping, sothöna och en koloni skrattmåsar.

Växtligheten är typisk för en fäladsmark. Här hittar man backsippa, en, ljung, rosenbuskar, Sankt Pers nycklar och mycket mer.

Hörby Råby Hällor  

  

 

Råby Hällor, liten kartaRåby hällor naturreservat

Ta gärna en sväng inom Råby hällor, det är det värt!
Reservatet ligger strax söder om tätorten Hörby.
Råby hällor består av två olika bäckraviner, som möts i norra delen, med terrasser, och Hörbyån, som är vackert slingrande / meandrande.
  
De syrerika bäckarna gynnar signalkräftan och öringen. Naturreservatet har gott om fornlämningar som offerstenar och odlingsrösen.
Råby hällor är lätt att besöka, reservatet ligger endast 200 meter sydväst om Hörby vårdcentral.

Råby Hällor, skylt
  
  
Klicka på skylten

så visas den större

 

Karta, Hörby - Osbyholm

  Klicka på Hörby-kartan 
så visas den större i nytt fönster.

  

©  Lantmäteriet 2013
Medgivande MS2013/04312. Gäller tom 2018-11-30.